РЕКЛАМА

Клипчета от Кларънс: Лепкавият Кларънс

Всичко, с което Кларънс влиза в контакр се залепя за него - химикалка, консерва с боб, та дори и пиленцата му! Ведин момент, той се превръща в център на огромна топка от малки предмети - нещо като в играта Katamari Damacy.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре