РЕКЛАМА

Клипчета от Малки титани: В готовност!: Аз съм Батман

За да спасят Лигата на справедливостта, малките титани трябва да се превърнат в Лигата на справедливостта, но Робин се вживява твърде много в ролата на Батман.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре