РЕКЛАМА

Клипчета от Парк шоу: Космически колички

Мордекай и Ригби изследват космическата обстановка, в която са попаднали и се учат да управляват космически колички, докато останалите работят по усилване сигнала на мобилните си връзки.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре