РЕКЛАМА

Клипчета от Бен 10: Grey Matter: The Archivists

Галван Прайм е родната планета не само на най-изтъкнатите умове в Галактиката, но е и ДНК банка на всички извънземни видове в космоса. Това предопределя съдбата на тази планета - да бъде центърът за изследвания върху ДНК за цялата вселена и за вечни времена.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре