РЕКЛАМА

Клипчета от Бен 10: XLR8: Gauntlet of Gliders

Планетата Кинет, турбулентна сфера на гръмотевични бури, е дом на мълниеносно бързите Кинеселерати! За да оцеляват в стихийната обстановка, още докато са млади, Кинеселератите трябва да завършат Надпреварата за глайдъри, които да носят на краката си. Този Кинеселаратски ритуал включва скоростно прекосяване на пустинната област, достигане до леговището на Кинет Молускаркс и взимане на ценната му перла.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре