РЕКЛАМА

Клипчета от Спойлер-видеа от Гъмбол: Бремето - спойлер-видео 4

Гъмбол има среща с Пени, но Дарвин е сърдит, че не може да отиде с него и затова отказва да се грижи за училищния хамстер Крис Мартин. Това принуждава Гъмбол да го вземе със себе си.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре