РЕКЛАМА

Клипчета от Могъщите Магимечове: HQ Repair

Една битка с рибо-човека оставя щаб-квартирата на воините под наем в пълна разруха и Г-н Пахидермус разпорежда на воините да я ремонтиран но без да използват никакви магимечове.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре