РЕКЛАМА

Клипчета от Нинджаго: Нинджа на Огъня

Когато Кай прилага своята елементна сила в транспортно средство, то бива не само стартирано, но дори обхванато в пламъци .. Това е и причината делтапланът да не влиза в плановете му за придвижване.

КЛИПЧЕТА

РЕКЛАМА
Нагоре